3 เมษายน 2562 สวรรคโลกนำกระสอบพื่อทำแนวเขื่อนกั้นแม่น้ำยม

ที่มา: http://www.banmuang.co.th/news/region/146850

เทศบาลเมืองสวรรคโลก นำกระสอบลำเลียงลงไปในแม่น้ำยมเพื่อทำแนวเขื่อนกั้นแม่น้ำยมเพื่อที่จะยกระดับน้ำและกักเขื่อนกั้นแม่น้ำยม ป้องกันปัญหาภัยแล้ง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นำจนท.เทศบาลเมืองสวรรคโลก นำกระสอบจำนวนกว่า 1,000 ใบ ลำเลียงลงไปในแม่น้ำยมบริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลเมืองสวรรคโลก เพื่อทำแนวเขื่อนกั้นแม่น้ำยมเพื่อที่จะยกระดับน้ำและกักเขื่อนกั้นแม่น้ำยม ได้มีน้ำไว้ใช้สำหรับระงับเหตุและเป็นสถานีจ่ายน้ำไปยังบริเวณต่างๆที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ทางเทศบาลเมืองสวรรคโลกได้ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งมาโดยตลอดและได้มีการวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่จะกักเก็บน้ำในแม่น้ำยมไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และเป็นน้ำต้นทุนให้กับสถานีดับเพลิงของเทศบาลเมืองสวรรคโลก